Berichten van leden

"Veiligheid kent geen tijd"

Deze week vierde Storm Industriediensten samen met haar oudste klant Shell Nederland een bijzondere mijlpaal: '5.000 dagen zonder Loss Time Injuries' (LTI’s). Storm feliciteerde de eigen medewerkers met de realisatie hiervan en bedankte Shell voor het creëren van de veilige omgeving waarin dit mogelijk is gemaakt.

5.000 dagen lijkt redelijk te overzien, maar omgerekend bijna 14 jaar klinkt al een stuk indrukwekkender. Als we dit bedrijfsbreed bekijken komen we aan ruim 3.500.000 gewerkte uren.

Bij Shell Nederland is Storm al ruim 55 jaar actief en worden er diverse diensten waaronder industriële reiniging en flenswerkzaamheden geleverd. Storm is daarnaast bij tal van andere toonaangevende opdrachtgevers actief met dezelfde diensten, maar ook met operationele ondersteuning, interne logistieke assistentie en het leveren van aanverwante producten.

Voor de toekomst zal Storm uiteraard even veilig blijven werken, hierop ligt dan ook onze eerste prioriteit. Daarnaast ligt de focus op het leveren van de meest efficiënte en duurzame oplossingen. Dit weet Storm te realiseren door de jarenlange kennis en ervaring en het multifunctioneel inzetbare personeel.

Storm IndustriedienstenAgenda