VOMI Asbest richtlijnen

Veiligheid is onze hoogste prioriteit. We nemen dan ook maatregelen om risico’s te verkleinen en ervoor te zorgen dat de medewerkers van VOMI lid-bedrijven veilig hun werk kunnen uitvoeren en vervolgens weer veilig huiswaarts kunnen keren.

Samen zorgen opdrachtgever en VOMI leden voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dit is tevens van toepassing ook op het gebied van asbest. Helaas wordt men nog regelmatig geconfronteerd met asbest.

VOMI heeft voor u 4 richtlijnen opgesteld die verschillende fases belichten en u adviseren.

Richtlijn 1 asbestprotocol
Richtlijn 2 Asbest werkproces
Richtlijn 3 – Praktijkcases
Richtlijn 4 – Asbest blootstelling
Asbestprotocol