VOMI is de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie. VOMI behartigt de collectieve belangen van haar leden met name op het gebied van veiligheid, kwaliteit en arbeidsmarkt. VOMI treedt hierbij op als gesprekspartner richting stakeholders zoals VNCI, VNPI, Deltalinqs, Profion etc.

VOMI is vertegenwoordigd in het SSVV bestuur. VOMI neemt deel aan het programma Veiligheid Voorop van VNO-NCW.

Missie

De procesindustrie is één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. Voor het handhaven van een goede internationale concurrentiepositie is het van belang dat de Nederlandse procesindustrie competitief is en blijft op het gebied van veiligheid, efficiency, milieu en duurzaamheid. VOMI wil hier een actieve bijdrage aan leveren.