Per medio februari is het VOMI-team versterkt met de komst van Wilma Juffermans.  Wilma zal als projectmanager vooral Yorick Lieffering gaan ondersteunen bij een aantal specifieke projecten. In eerste instantie zullen dit activiteiten rond alcohol- en drugsbeleid en de VOMI safety experience award betreffen.

Wilma is vanaf 1984 in dienst van FME in verschillende functies, P&O, branches VIV, VSB en NLVG, Organisatie onderhandelingen cao Metalekro. Vanaf 1 januari 2017 is ze Secretaris van de Stichting Veilig Werken op Hoogte. De stichting richt zich op het bevorderen van het veilig werken op hoogte, de bijbehorende scholingsstructuur en het aantoonbaar maken van vakbekwaamheid en de deskundigheid van personen die dagelijks (in)direct betrokken zijn bij het verschaffen van een veilige tijdelijke werkplek op hoogte.