VOMI leden zijn actief in onderhoud, turn-arounds en projecten in de Nederlandse procesindustrie. De Nederlandse onderhoudsmarkt voor de procesindustrie wordt geschat op ca. 8 tot 10 miljard euro en biedt werkgelegenheid aan ca. 50.000 personen. VOMI vertegenwoordigt met name de grote dienstverleners.

Het VOMI lidmaatschap staat open voor dienstverleners die voor eigen rekening en risico actief zijn in de procesindustrie. Voor meer informatie kunt u contact met het secretariaat.

T +31 (0)88 400 84 93
F +31 (0)88 400 84 01

vomi@fme.nl
https://www.vomi.nl

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postbus 190
2700 AD Zoetermeer