Commissie kwaliteit en veiligheid

De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft als doelstelling het uitwerken van de strategische doelen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Binnen deze commissie worden initiatieven ontwikkeld en projecten opgestart. Zo is de VOMI Safety Experience Award en  de  VOMI Safety Day door de deze commissie opgezet. Daarnaast volgt de commissie de ontwikkelingen binnen Veiligheid Voorop en de Safety Deal die VOMI met de VOTOB heeft gesloten voor de Safety Maturity Tool.

 

Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Arie van Vliet, Directeur Gouda Vuurvast en voorzitter van de commissie Kwaliteit & Veiligheid vertelt over de VOMI Safety eXperience Award. “Deze award toont op een positieve manier dat veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en contractors is.”

Veiligheid is al jaren een van de belangrijkste thema’s binnen de procesindustrie. Beleid op dit gebied wordt doorgaans vastgesteld op hoog niveau, terwijl de mannen en vrouwen op de vloer de dagelijkse praktijk meemaken. Hoe ervaren zij de veiligheid op het terrein? Waar voelen zij zich het veiligst, en waarom? Naar aanleiding van deze vragen is een initiatief gestart om bewustzijn op het gebied van veiligheidsbelevenis door de man en vrouw ‘op de vloer’ te vergroten: de VOMI Safety eXperience Award. De top drie van sites die als het meest veilig worden ervaren, strijden onder het oog van een vakjury om de titel van winnaar Safety eXperience van het jaar. De ontknoping van deze verkiezing vindt plaats tijdens Deltavisie 2015, het jaarcongres van het Petrochem platform. Met de VOMI commissie Kwaliteit & Veiligheid zette van Vliet zich in voor het initiëren van deze award. 

 

“Wij werken vol overtuiging aan voortdurende innovatie en dat willen we laten zien ook” 
Van Vliet vindt het belangrijk om te tonen dat de veiligheid in de branche begint bij samenwerking tussen contractor en opdrachtgever. “Als VOMI zijn we gebrand op innoveren en excelleren op het gebied van kwaliteit en veiligheid in het werk dat wij verrichten. Er bestaat echter een discrepantie tussen onze eigen beleving van de energie waarmee veiligheidsinitiatieven opgepakt worden en dat wat de opdrachtgever daarvan mee krijgt. Wij werken vol overtuiging aan voortdurende innovatie en dat willen we laten zien ook. Middels het initiatief van de Safety eXperience Award maken VOMI contractors opdrachtgevers kenbaar dat zij het prettig vinden werken bij hen. Het is de bedoeling om op deze manier met elkaar in gesprek te komen en op een positieve manier de rollen om te draaien: Het zijn niet de contractors die zoals gekend, veiligheidsprijzen ontvangen van opdrachtgevers, maar andersom. Hiermee benadrukken we dat veiligheid een goede samenwerking betreft tussen beide partijen én dat VOMI’s waardering voor de inspanningen hiertoe groot is!”

 

“Opdrachtgevers moeten willen winnen”
De VOMI hoopt niet alleen het veiligheidsgevoel van de man en vrouw op de vloer te belichten, maar deze uiteindelijk ook te verbeteren. Opdrachtgevers en VOMI kunnen de dialoog aangaan om te achterhalen hoe de veiligheidservaringen van de uitvoerende aannemers op het terrein verbeterd kunnen worden om volgend jaar tot een hogere score te komen. Want jazeker, de Safety eXperience Award zal jaarlijks worden uitgereikt! “De award moet een begrip worden in de branche, opdrachtgevers moeten willen winnen!” De genomineerden worden op dit moment aangeschreven. “We verwachten positieve reacties. Dit initiatief legt echt de nadruk op de positieve effecten van de inspanningen omtrent veiligheid. Of opdrachtgevers afbreukrisico vrezen? Iedere druk die ervoor zorgt dat je niet verslapt is goed. De focus zou niet moeten liggen op onzekerheid maar op het scherp blijven in een risicovolle werkomgeving.”


“We hebben dit met ons allen voor elkaar gekregen”

De totstandkoming van de award is volgens van Vliet vooral te danken aan de toewijding en actieve houding van alle betrokkenen vanuit de VOMI. “Vanuit de commissie was de vraag voor medewerking aan de realisering neergelegd bij de leden. Hier werd snel, ruim en adequaat op gereageerd met een grote opkomst van HSEQ managers en niet te vergeten de input van alle uitvoerende medewerkers die als respondent optraden. Een belangrijk neveneffect is dat onze mensen zich gehoord voelen en zich nu ook betrokken voelen bij het initiatief.” De energie die door vele individuen in deze award is gestoken, illustreert hoe zeer het onderwerp veiligheid leeft onder de leden. “VOMI wil als eenheid een voorkeurspositie bereiken ten opzichte van niet-leden met onze vooruitstrevenheid op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Dit speelt in alle lagen en dat is iets om trots op te zijn. Wanneer we het echt goed hebben gedaan? Als VOMI als standaard gezien wordt in de markt en de VOMI Safety eXperience Award over een aantal jaar is verworden tot een gezamenlijk initiatief van contractors en opdrachtgevers. Want boven alles blijft dat ons doel waar we met passie naar blijven streven: Middels samenwerking voortdurend innoveren op het gebied van kwaliteit en veiligheid!”

Agenda