Fitterscommissie

Doel van de fitterscommissie is het ontwikkelen van het fittersvak in de brede zin. Op de agenda staan onderwerpen m.b.t. veiligheid, opleiding en arbeidsmarkt. De commissie is verantwoordelijk voor de uitgifte van het fitterszakboekje. De fitterscommissie dient als klankbordgroep voor de waarborgcommissie van het SSVV m.b.t. de SOG opleiding 'werken aan flensverbindingen volgens protocol m.b.v. torque en tensioning apparatuur'. De fitterscommissie dient tevens als klankbordgroep voor de NEN-commissie m.b.t. de 15000 norm (industriële gasinstallaties).

Agenda