Agenda

  • 11 april 2018 Safety and Health@Work

    De eerste prijs voor de ‘Veiligheidscoalitie van het jaar’ zal samen met Industrielinqs georganiseerd worden en op 11 april 2018 tijdens de industriële beurs Safety and Health@Work in Ahoy worden uitgereikt aan een samenwerking van bedrijven in de chemieketen.


    “Er bestaan al aparte veiligheidsprijzen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Met deze nieuwe prijs willen we juist het veilig samenwerken van ketenpartners onderscheiden, want daar kunnen we de grootste winst boeken”, aldus Van Beek.

    Anton van Beek: “Veilige ketensamenwerking is een prioriteit waar zowel binnen mijn bedrijf Dow als binnen ons samenwerkingsverband Veiligheid Voorop veel aandacht voor is. Nederland is ‘coalitieland’ en ook in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan het alleen nog veiliger worden als je de handen ineenslaat. Ook dáár smeden we dus coalities.”

    Eén van de belangrijke uitdagingen van het veilig werken in de chemie is dat - onder meer door specialisatie - steeds meer (onder)aannemers worden ingehuurd voor deelwerkzaamheden. In zo’n situatie, waar verschillende belangen spelen, is het cruciaal dat alle partijen op veiligheidsgebied nauw samenwerken.

>>Volledige lijst weergeven

Agenda